Rehabilitació

El procés de rehabilitació del Recinte Modernista de Sant Pau va començar a la tardor de 2009, quan l’activitat sanitària va traslladar-se al nou edifici de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Després de 8 dècades d’activitat assistencial, els edificis modernistes havien experimentat nombroses modificacions arquitectòniques que havien afectat tant a l’estructura constructiva com als seus elements ornamentals. Davant d’aquesta situació, l’any 2006 la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau va encarregar la redacció d’un Pla Director per avaluar l’estat dels pavellons i establir un full de ruta per a la seva rehabilitació. La conclusió del document apuntava que el conjunt arquitectònic es trobava en una situació crítica.

Abans de l’inici dels treballs es va crear la Mesa de Patrimoni. Aquest òrgan, integrat per representants de la gestió patrimonial de totes les institucions que participen al projecte, assegura la necessària coordinació institucional, defineix els criteris d’intervenció, assessora sobre la qualitat de les intervencions i la seva contractació i realitza informes per a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural, entre altres actuacions.

La primera fase d’actuació del procés de rehabilitació inclou una àrea de treball de 29.517 m2 construïts, 31.052 m2 d’espai exterior, 12 pavellons i 1 quilòmetre de galeries subterrànies. El pressupost total del projecte és de 100 M €, finançats pel fons FEDER, la Generalitat de Catalunya, el Govern d’Espanya, l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia (IDAE), l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, el Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB) i la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Tots els processos de contractació estan regits per la Llei de Contractes Públics.

 

  • Fons europeu de desenvolupament regional
  • Gobierno de España
  • Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
  • Diputació de Barcelona
  • IDAE
  • Council of Europe Development Bank
  • Hospital de la Santa Creu i Sant Pau - Fundació Privada