L’Enceinte moderniste

El Recinte Modernista de Sant Pau, antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, és un dels més destacats edificis de l’arquitectura modernista a Barcelona. El seu autor, l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner, va ser l’encarregat d’edificar un altre dels principals edificis modernistes de Barcelona, el Palau de la Música. Tots dos van ser declarats Patrimoni Mundial per la UNESCO el 1997, valorant la seva singularitat i bellesa.

El Recinte Modernista és el major conjunt arquitectònic d’aquest estil a Europa i és un dels principals exemples del modernisme català. Domènech va idear una “ciutat dins de la ciutat” amb pavellons rodejats de jardins i connectats entre si per una trama de túnels subterranis. 

Pensat per al que havia de ser el seu ús, un hospital, l’arquitecte va projectar un espai constructiu enquibit a la trama de l’Eixample però amb un gir de 45 graus respecte de la quadrícula de les illes ideades per Ildefons Cerdà. D’aquesta manera dotà a l’espai d’una perfecta orientació Nord-Sud, obtenint una ventilació més adequada i més hores de llum.